Bildiri Gönder

Bildiri Gönderimi için kaldı!

#News

Kongre Haber ve Duyuru


Sempozyum Daveti

Değerli Araştırmacılar,

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023) Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği (SÖED) ve Sinop Üniversitesi işbirliği ile Mirada Del Mar Otel, Kemer, Antalya’da yapılacaktır. Sempozyumun amacı, sınıf öğretmenliği ve eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel, sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği, eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır. Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki saygın bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli konuşmacılar, bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları, eğitimde iyi örnekler, çalıştaylar ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz. Bildiri özet kitapları ve tam metinlerin yer aldığı kitaplar PDF formatında web sayfasında yayımlanacaktır. Sizleri 09-12 Kasım 2023 tarihlerinde 21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderim Son Tarihi

18 Ekim 2023

Sempozyum Tarihi

09 - 12 Kasım 2023

Tam Metinler İçin Son Tarih

30 Kasım 2023